Sản phẩm >> Xuồng cao tốc

Du thuyền cao tốc - Hight-speed cruiser
 
 Các thông số cơ bản - Main particulars;
 
- Chiều dài toàn bộ - Length overall:  11.00m
 
- Chiều rộng lớn nhất - Breadth max:   3.80m
 
- Chiều cao mạn - Depth:               1.80m
 
- Mớn nước thiết kế - Draught:         0.50m
 
- Công suất máy - Engine power:        300HP
 
- Tốc độ - Speed:                      20 Km/h