Dịch vụ >> Thí nghiệm kiểm định

Phòng Thí nghiệm – Kiểm định Công ty TNHH MTV Đóng Tàu Nam Triệu được thành lập năm 2003. Hoạt động trong lĩnh vực kiểm tra không phá huỷ(NDT) và kiểm tra phá huỷ(DT). Với đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp thường xuyên được đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề và kỹ năng thử nghiệm, máy móc trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu của các tổ chức chứng nhận và đăng kiểm trong và ngoài nước như:
 
Lĩnh vực hoạt động chính:
Ngoài chức năng nghiệp vụ của mình. Phòng thí nghiệm kiểm định nhận kiểm định sản phẩm, vật liệu cho các đơn vị thành viên và khách hàng.
Kiểm tra phá huỷ (DT):
Kiểm tra quy trình hàn
Kiểm tra thợ hàn
Kiểm tra xác định mác thép
Kiểm tra xác định cơ tính, hoá tính và cấu trúc thô đại của mối hàn, vật liệu.
Kiểm tra không phá huỷ(NDT):
Kiểm tra chụp phim
Kiểm tra siêu âm
Kiểm tra từ tính
Kiểm tra thẩm thấu
Kiểm tra chiều dày vật liệu
- Làm chủ các thủ tục nghiệm thu hồ sơ, kiểm định chất lượng các  nguyên  vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm các sản phẩm vật liệu hàn...
- Phân tích xác định các chỉ tiêu cơ lý, thành phần hoá học nguyên vật liệu, sản phẩm vật liệu
- Xây dựng các quy trình giám sát, kiểm tra sản phẩm vật liệu dựa trên tiêu chí đánh giá của các đăng kiểm trong và ngoài nước.
 
 
Một số máy móc thiết bị:
+ Máy đo khuyết tật bằng siêu âm
+ Máy đo chiều dày
+ Máy đo độ cứng
+ Máy thử độ va đập
+ Máy thử kéo, nén, uốn
+ Máy quang phổ phát xạ