Liên hệ

  • Công ty TNHH MTV Đóng Tàu Nam Triệu

  • Địa chỉ: Tam Hưng, Thủy Nguyên, Hải Phòng
  • Số điện thoại: 02253 77 55 33
  • Fax: 02253 875 135
  • Email: namtrieu@nasico.com.vn | Website: nasico.com.vn

  • Bản đồ chỉ đường

  • Công ty TNHH MTV Đóng Tàu Nam Triệu

Các trường có đánh dấu * là thông tin bắt buộc.