Tin tức >> Thuê nhà thầu phụ thi công phần sắt Ponton cẩu 22/05/2024

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                   Hải phòng, ngày 22 tháng 05 năm 2024

 

THÔNG BÁO

“V/v Thuê nhà thầu phụ thi công phần sắt Ponton cẩu”

 

        Hiện nay, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu đang thi công Ponton cẩu, Đăng kiểm VR. Để đảm bảo tiến độ bàn giao theo đúng cam kết trong hợp đồng, Công ty chúng tôi cần thuê nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm trong việc thi công phần sắt hàn theo hình thức chào giá cạnh tranh và lựa chọn đơn vị chào giá thấp nhất.

  • Phạm vi công việc:
  • Công ty Đóng tàu Nam Triệu:

+ Cung cấp quy trình kỹ thuật, bản vẽ thiết kế, vật tư thi công, máy móc thiết bị, nhà xưởng.

  • Nhà thầu phụ:

+ Cung cấp nhân công thực hiện các công việc theo đúng tiến độ, yêu cầu kỹ thuật.

+ Bảo quản và chịu trách nhiệm về các loại thiết bị máy móc mà Bên A cung cấp.

        Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu xin thông báo và kính mời các đơn vị, tổ chức có đủ năng lực và kinh nghiệm được biết và có kế hoạch khảo sát cụ thể cũng như chào giá.

  • Thời gian khảo sát: từ ngày 23/05/2024 đến hết ngày 25/05/2024.
  • Thời hạn nhận chào giá: từ ngày 27/05/2024 đến ngày 29/05/2024.

 Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ sau:

- Phòng Kinh doanh đầu tư - Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu.

- Địa chỉ: Thôn Nghi - Tam Hưng - Thủy Nguyên - Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.775533                      Fax: 02253.875135

Trân trọng cảm ơn./.

 

Tin mới

Các tin khác