Sản phẩm >> Tàu chở hàng 53.000 tấn

Tàu hàng 53.000DWT (Diamond 53) là tàu hàng khô loại Handymax 53.000 DWT thân tàu kép, thế hệ mới, truyền động bánh răng, hầm hàng rộng, thân đôi. Tàu có 5 hầm hàng với tổng dung tích 65.700m3 nắp hầm hàng vận hành thuỷ lực gập 02 đầu và 04 cần cẩu có sức nâng 36 tấn. Tàu có hệ thống chân vịt và máy chính được điều khiển từ xa.
 
 
 
Tàu được thiết kế đóng, trang bị và hoàn thiện theo đúng hồ sơ thiết kế được Đăng kiểm phê duyệt.
Thông số kỹ thuật chính:
Chiều dài tổng thể                                   : 190,00 m
Chiều dài giữa các đường thẳng góc           : 183,25 m
Chiều rộng theo đường gờ thiết kế            : 32,26m
Chiều cao mạn                    : 17.5 m 
Mớn nước hàng tịnh, theo đường gờ          : 10,9 m
Mớn nước chuẩn                                      : 12,6 m
Tốc độ                                                   : > 14hl/h
Tải trọng toàn phần                                 : 53.000 MT.
Tổng dung tích các hầm hàng (xấp xỉ)        : 64.000 m3
Máy chính                                               : Man B&W 6S50 MC-C
Công suất                                               : MCR 9.480 KW/127 vòng/phút.
                                                             MSR 7.780 KW/118 vòng/phút.
Máy đèn                                                 : 03 chiếc, công suất: 680 KW/chiếc.
Cấp tàu                                                  : Không hạn chế
Đăng kiểm                                              : DNV (Nauy)