SĐT: 02253 77 55 33 | Fax: 02253 875 135 | Email: namtrieu@nasico.com.vn  
 
 

Tin tức

Quan trắc, phân tích và lập báo cáo quan trắc môi trường

22/11/2023  |  13 lượt xem
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                      Hải phòng, ngày 22 tháng 11...

Thuê nhà thầu phụ thi công phần sắt, đấu đà, ống buồng máy, làm sạch và sơn block tàu hàng rời 65.000DWT, ký hiệu thiết kế V66-02

13/11/2023  |  26 lượt xem
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                     ...

Tìm nhà cung cấp dịch vụ bảo trì Cầu tàu tại Công ty đóng tàu Nam Triệu

03/11/2023  |  48 lượt xem
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                      Hải phòng,...

Thanh lý các công cụ dụng cụ, vật tư tồn kho và trang thiết bị văn phòng hỏng, không sử dụng được

23/10/2023  |  26 lượt xem
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            ...

Cung cấp dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị cứu sinh cứu hỏa và hệ thống nghi khí hàng hải cho Ụ nổi Nam Triệu

23/10/2023  |  46 lượt xem
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                     ...

Thuê nhà thầu phụ thi công phần sắt tàu dầu 7.000M3

17/10/2023  |  93 lượt xem
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                     ...

Lập kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại Công ty

02/10/2023  |  77 lượt xem
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                      Hải phòng, ngày 02...

Thuê nhà thầu phụ thi công hạng mục : Phun bi làm sạch Block và sơn nước 1 các dự án đóng mới

29/09/2023  |  85 lượt xem
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                     ...

Tin tức Xem thêm class="hide"

Sản phẩm Xem thêm class="hide"

Liên kết

Tỷ giá ngoại tệ

Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
Nguồn tại:

Lượt truy cập