SĐT: 02253 77 55 33 | Fax: 02253 875 135 | Email: namtrieu@nasico.com.vn  
 
 

Tin tức

Tìm nhà cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát trước và sau nạo vét, thiết kế, dự toán và giám sát thi công hạng mục nạo vét duy tu khu nước Bến cập ụ nổi 8.000T

03/05/2024  |  52 lượt xem
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                     ...

Thuê nhà thầu phụ lắp đặt thiết bị tàu hàng rời 65.000DWT, Ký hiệu VB66-01

04/03/2024  |  153 lượt xem
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                     ...

Cung cấp dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị cứu sinh cứu hỏa và hệ thống nghi khí hàng hải cho tàu Nasico 02

20/02/2024  |  141 lượt xem
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                     ...

Cung cấp dịch vụ tàu lai

28/12/2023  |  208 lượt xem
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                      Hải phòng, ngày 28 tháng 12 năm 2023 THÔNG...

Tìm nhà thầu thi công các sản phẩm sửa chữa năm 2024

22/12/2023  |  7 lượt xem
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                      Hải phòng, ngày 22 tháng 12 năm...

Tìm nhà thầu thi công các sản phẩm sửa chữa năm 2024

21/12/2023  |  284 lượt xem
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                      Hải phòng, ngày 21 tháng 12 năm...

Thuê nhà thầu phụ gia công ống khu vực buồng máy, cabin, khu vực làm hàng, ballast, đấu đà và phun bi làm sạch block tàu dầu 7.000M3, ký hiệu thiết kế T70-02

12/12/2023  |  190 lượt xem
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Hải phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2023   THÔNG...

Cung cấp dịch vụ quay Camera, kiểm tra phần chìm của Ụ nổi Nam Triệu

01/12/2023  |  170 lượt xem
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                      Hải phòng, ngày 01...

Thanh lý các công cụ dụng cụ, vật tư tồn kho và trang thiết bị văn phòng hỏng, không sử dụng được

23/11/2023  |  189 lượt xem
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            ...

Tin tức Xem thêm class="hide"

Sản phẩm Xem thêm class="hide"

Liên kết

Tỷ giá ngoại tệ

Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
Nguồn tại:

Lượt truy cập