Sản phẩm >> Tàu chở dầu 13.500 tấn

Tàu thiết kế là loại một boong, một chân vịt, động cơ chính và cabin đặt ở phía sau lái. Đáy đôi và mạn kép được bố trí ở khu vực các két hàng và két nhiên liệu (trong buồng máy). Tàu có vách đuôi.  Sống đuôi hở với phần sau có dạng bầu. Boong chính không có độ cong ngang tại khu vực trên buồng máy. Khu vực khoang hàng được chia thành ngăn dọc tâm để chứa dầu hàng và ngăn hai bên mạn để chứa nước dằn nhờ các vách dọc mạn ( mạn kép). Ngăn dọc tâm được chia bới 6 vách ngang và một vách dọc tại MFDT. Két tháo được bố trí trong buồng bơm phía sau khu vực khoang hàng.
Đáy đôi, két mạn, két mũi, két lái và các két đuôi dung để chứa nước dằn một cách độc lập.
 
KÍCH THƯỚC CHÍNH
Chiều dài toàn bộ                                      Loa            145.30m
Chiều dài giữa hai đường vuông góc             Lpp            136.60m
Chiều rộng                                               B              20.80m
Chiều cao                                                 H              11.20m
Mớn nước thiết kế                                    T                8.45m
Dung tích toàn bộ                                     9000 GRT
Chiều cao thi công:
- từ boong chính tới boong dâng mũi           2.80m
- từ boong chính tới boong dâng lái (01)      2.70m
- boong - 01 đến boong - 02                      2.60m
- boong - 02 đến boong - 03                      2.60m
- boong - 03 đến boong - 04                      2.60m
- boong - 04 đến boong - 05                      2.60m
- boong - 05 đến nóc buồng lái                   2.80m
Độ cong boong:
- boong chính khu vực két hàng                 300mm
- boong chính sau khu vực két hàng            0
- boong dâng mũi                                     0
- boong dâng lỏi                                       song song với boong chính ngoài cabin
- thượng tầng                                          0
Độ cất:
- boong chính                                          tương ứng với độ cong boong
- boong dâng mũi                                     150mm
- các boong khác                                      0

TỐC ĐỘ VÀ SUẤT TIÊU HAO NHIÊN LIỆU
Tốc độ thử :
Việc thử tàu được thực hiện để kiểm tra tốc độ 13.5 hl/h tại mớn nước thiết kế với công suất động cơ ở 85% MCR (15% dự trữ công suất).
Điều kiện thử :
Điều kiện thử được xác định với vỏ tàu  trơn tru chạy trong vùng nước sâu ít nhất 30m , chân vịt mài bóng và nước tĩnh gió không quá 2 độ BP. Cân bằng dọc không vượt quá 0.3m.
Chân vịt cố định được thiết kế phù hợp với kết quả thử mô hình với điều kiện và tốc độ hoạt động.
Tầm hoạt động:
Tầm hoạt động khoảng 12500 hl và  nhiên liệu dự trữ được tính trung bình với 85% MCR và tốc độ trung bình là 13,5 hl/h, có tải và dằn.