Sản phẩm >> Tàu chở hàng 6800 tấn

- Số vỏ              : NT32
- Chủ tàu            : Công ty TNHH MTV Vận tải biển Nam Triệu.
- Đơn vị thiết kế    : Công ty TNHH MTV tư vấn và thiết kế công nghiệp tàu thuỷ
- Cơ quan Đăng kiểm  : VR ( Việt Nam)  giám sát và phân cấp.
- Đơn vị thi công    : Công ty TNHH MTV Đóng Tàu Nam Triệu.
 
 
Tàu hàng khô tổng hợp 6.800DWT là loại tàu vỏ kép, kết cấu hàn, có một boong chính liên tục, đáy đôi, mạn kép, buồng máy và thượng tầng bố trí phía đuôi tàu. Tàu lắp 01 máy chính ( chạy dầu HFO), 01 chân vịt.
Tàu chở hàng khô tổng hợp gồm: hàng bách hoá, bao kiện ( có đóng gói); ( gỗ súc, thép, ống)
Tàu mang quốc tịch Việt Nam, hoạt động trên tuyến biển quốc tế, thoả mãn cấp không hạn chế của Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Việt Nam 2003.
Tàu hàng khô tổng hợp 6.800DWT có các thông số chính như sau:
Chiều dài toàn bộ                     = 100.74 m
Chiều dài giữa hai đường vuông góc    = 93.60 m
Chiều rộng                            = 16.80 m
Chiều cao                             = 9.10 m
Mớn nước thiết kế                     = 7.10 m
Công suất                             = 3550 Cv
Trọng tải toàn phần                   = 6800DWT
Dung tích thực trở                    = 2411 NT
Tổng dung tích                        = 4318 GT
Lượng chiếm nước                      = 8939.9 tấn
Tổng số thuyền viên trên tàu          = 24 người