Sản phẩm >> Ụ nổi

- Tên công trình: Ụ nổi 9.600.
- Chủ Công trình: Công ty TNHH MTV Đóng Tàu Nam Triệu.
- Đơn vị thiết kế: Viện Khoa học Công nghệ tàu thuỷ.
- Cơ quan Đăng kiểm: VR giám sát và phân cấp.
- Đơn vị thi công: Công ty TNHH MTV Đóng Tàu Nam Triệu.
 
 
Ụ nổi 9.600 tấn dùng để sửa chữa tàu đến 35.000T, ụ có kết cấu hàn, vỏ thép, gồm 06 ponton đáy, được lắp ghép với 02 phao thành. Ụ được đánh chìm và làm nổi theo phương thẳng đứng để đưa tàu ra vào sửa chữa. Ụ được thiết kế thoả mãn Quy hạm ụ nổi ( TCVN 6274-1997) và Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Việt Nam ( TCVN 6259- 1997). 
Độ bền thân ụ đảm bảo nâng tàu có trọng lượng lớn và khi di chuyển chịu được sóng gió cấp 4. Ổn định của ụ được thiết kế đảm bảo yêu cầu Quy phạm đối với ụ nổi, đồng thời đảm bảo độ nghiêng, chúi của ụ trong giới hạn cho phép (khi cần cẩu họat động), phục vụ an toàn cho sửa chữa tàu trên ụ.
Ụ nổi 9.600 tấn có các thông số cơ bản sau:
- Chiều dài lớn nhất: Lmax = 140,00m
- Chiều dài phao thành: Lpt = 125,10m
- Chiều dài ĐNTK: L = 121,80m
- Chiều rộng lớn nhất: Bmax = 42,00m
- Chiều rộng mạn ngoài ụ: B = 39,60m
- Chiều rộng lòng ụ: BL = 33,00m
- Chiều cao đến boong đỉnh: H = 15,60m
- Chiều cao đến boong công tác: HCT = 12,60m
- Chiều cao đến boong an toàn: HAT = 8,60m
- Mớn nước đánh chìm tối đa: TMax = 13,60m
- Mớn nước không tải với 100% dự trữ: T0 = 1,60m
- Thời gian đánh chìm và làm nổi ụ từ mớn nước: T0=1,60m đến T=13,60m t= 72 phút
- Số nhân viên bố trí trên ụ:  K = 14 người
 
 
Ụ NỔI 1.600:
 
 Do Công ty TNHH MTV Đóng Tàu Nam Triệu thiết kế, thi công. Công trình này có thể phục vụ sửa chữa tàu có trọng tải đến 5000 DWT. Ụ nổi 1.600 tấn có các thông số cơ bản sau:
- Chiều dài lớn nhất: Lmax  = 104,3m
- Chiều rộng lớn nhất:Bmax = 25,8m
- Mớn nước đánh chìm tàu tối đa: Tmax = 8,64m
- Trọng tải nâng: P =1.600 T