Dịch vụ >> Vận tải

Vận tải các tuyến trong nước và nước ngoài
 
 
Dịch vụ hàng hải:
 
- Đại lý vận tải đường biển
 
- Dịch vụ môi giới hàng hải
 
- Cung ứng tàu biển
 
- Kiểm đếm và giao nhận hàng hóa đa phương thức.
 
Vận tải đường bộ khác. Vận tải đường thủy nội địa. Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải.