Tin tức >> Cung cấp dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị cứu sinh cứu hỏa và hệ thống nghi khí hàng hải cho tàu Nasico 02 20/02/2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     Hải phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

“V/v Cung cấp dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị cứu sinh cứu hỏa và hệ thống nghi khí hàng hải cho tàu Nasico 02”

        Hiện nay, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu đang có nhu cầu thuê nhà thầu phụ cung cấp dịch vụ : kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị cứu sinh cứu hỏa và hệ thống nghi khí hàng hải cho tàu Nasico 02 theo hình thức chào giá cạnh tranh và lựa chọn đơn vị chào giá thấp nhất.

        Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu xin thông báo và kính mời các đơn vị, tổ chức có đủ năng lực và kinh nghiệm được biết và có kế hoạch khảo sát cụ thể cũng như chào giá.

Danh mục công việc :

TT

Hạng mục công việc

ĐVT

SLg

 
 

I

BÌNH CỨU HỎA

 

 

 

I.1

Kiểm tra, bảo dưỡng, dán tem

 

 

 

1

Bình bột loại 8kg

bình

15

 

2

Bình bột loại 35kg

bình

1

 

3

Bình CO2 loại 5kg

bình

3

 

4

Can Foam 20 lít cho bộ thiết tạo bọt xách tay

can

2

 

I.2

 Phí nạp công chất/ nạp khí

 

 

 

1

Bình bột 8kg (thay bột + nạp khí đẩy)

bình

5

 

2

Bình CO2 5kg (nạp khí)

bình

3

 

3

Thay Foam cho thiết bị tạo bọt xách tay (20lit/can)

can

1

 

I.3

Cộng thêm chi phí sửa chữa

 

 

 

TT

Hạng mục công việc

ĐVT

SLg

 
 

1

Sơn cho bình cứu hỏa xách tay

bình

18

 

2

Sơn cho bình cứu hỏa xe đẩy

bình

1

 

3

Chi phí đưa các bình cứu hỏa lên xuống tàu

bình

8

 

4

Thay vòi + loa phun cho bình CO2 loại 5kg

bình

5

 

5

Cấp giấy chứng nhận của Trạm bảo dưỡng cho bình cứu hỏa

lần

1

 

II

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG PHÁT HIỆN BÁO CHÁY

 

 

 

II.1

Kiểm tra, chất lượng

 

 

 

1

Kiểm tra, vệ sinh, thử hoạt động các đầu cảm biến nhiệt, cảm biến khói, nút ấn báo cháy

HT

1

 

2

Kiểm tra, thử hoạt động Trạm xử lý và báo động trung tâm

 

3

Cấp giấy chứng nhận của Trạm bảo dưỡng

 

II.2

Thay mới vật tư

 

 

 

1

Chai tạo khói

cái

1

 

III

HỆ THỐNG NGHI KHÍ HÀNG HẢI

 

 

 

1

Kiểm tra, vệ sinh và thử hoạt động các thiết bị MF/HF, VHF

HT

1

 

2

Cấp giấy chứng nhận của trạm bảo dưỡng

 

III

HẠNG MỤC KHÁC

 

 

 

1

Vận chuyển các TTB từ tàu về trạm bảo dưỡng và ngược lại

chuyến

2

 
  • Thời gian khảo sát : từ ngày 20/02/2024 đến hết ngày 23/02/2024.
  • Thời hạn nộp chào giá: từ ngày 24/02/2024 đến hết ngày 26/02/2024.

 Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ sau:

- Phòng Kinh doanh đầu tư - Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu.

- Địa chỉ: Thôn Nghi - Tam Hưng - Thủy Nguyên - Hải Phòng.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Tin mới

Các tin khác