Tin tức >> Thuê nhà thầu phụ lắp đặt thiết bị tàu hàng rời 65.000DWT, Ký hiệu VB66-01 04/03/2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                   Hải phòng, ngày 04 tháng 03 năm 2024

 

THÔNG BÁO

“V/v Thuê nhà thầu phụ lắp đặt thiết bị tàu hàng rời 65.000DWT, Ký hiệu VB66-01”

 

        Hiện nay, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu đang thi công tàu hàng rời 65.000DWT, đăng kiểm NK – Nhật Bản. Để đảm bảo tiến độ bàn giao theo đúng cam kết trong hợp đồng, Công ty chúng tôi cần thuê nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm trong việc lắp đặt thiết bị: tời dây lái, tời neo mũi, hệ chặn xích neo và nắp hầm hàng theo hình thức chào giá cạnh tranh và lựa chọn đơn vị chào giá thấp nhất.

  • Phạm vi công việc:
  • Công ty Đóng tàu Nam Triệu:

+ Cung cấp quy trình kỹ thuật, bản vẽ, tài liệu hướng dẫn, vật tư thi công, máy móc thiết bị, nhà xưởng.

  • Nhà thầu phụ:

+ Cung cấp nhân công thực hiện các công việc theo đúng tiến độ, yêu cầu kỹ thuật.

+ Bảo quản và chịu trách nhiệm về các loại thiết bị máy móc mà Công ty Nam Triệu cung cấp.

        Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu xin thông báo và kính mời các đơn vị, tổ chức có đủ năng lực và kinh nghiệm được biết và có kế hoạch khảo sát cụ thể cũng như chào giá.

  • Thời gian khảo sát: từ ngày 04/03/2024 đến hết ngày 08/03/2024.
  • Thời hạn nhận chào giá: từ ngày 11/03/2024 đến hết ngày 14/03/2024.

 Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ sau:

- Phòng Kinh doanh đầu tư - Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu.

- Địa chỉ: Thôn Nghi - Tam Hưng - Thủy Nguyên - Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.775533                            Fax: 02253.875135

Trân trọng cảm ơn./.

Tin mới

Các tin khác